Småkraftprisen til Trond Ryslett

Tidligere styreleder Trond Ryslett ble tildelt småkraftprisen under festmiddagen på småkraftdagene. Her er begrunnelsen fra nåværende styreleder Bjørn Lauritzen som delte ut prisen:

Småkraftprisen 2016 tildeles Trond Ryslett

Ryslett er en av de virkelige småkraftpionerene i Norge.

Han solgte transportfirmaet sitt og gikk All In i Småkraftbransjen allerede på 90-tallet.

Han bygde sitt første kraftverk så tidlig som i 1998 – lenge før alle de profesjonelle, og begynte samtidig sitt næringspolitiske engasjement hvor første seier (av en lang rekke) kom etter en direkte henvendelse til daværende olje- og energiminster Marit Arnstad. Saken gjaldt fritak for investeringsavgift for minikraftverk fra 1998.

Han har vært en forkjemper for lokal verdiskapning og grunneiereide kraftverk og har bygd 5 kraftverk sammen med 30 familier som frem til nå har generert over 40 mill. kr i utbytte til eierne.

Han gikk inn i styret i Småkraftforeninga i 2002.

Han har vært styreleder i Småkraftforeninga fra 2008 – 2014.

Han er fra Austefjorden på Sunnmøre.

Under Rysletts ledelse har Småkraftforeninga fått gjennomslag i en imponerende rekke næringspolitiske saker:

 • Strategi for økt etablering av små kraftverk (2003) – grunnlaget for dagens aktivitet – kom etter innspill fra Småkraftforeninga. Ikke minst argumentet om de små kraftverkenes bidrag til kraftoppdekking og til næringsutvikling i distriktene som gjør Regjeringen opptatt av å legge til rette.
 • Fritak for grunnrenteskatt for kraftverk under 5,5 kVA.
 • Forenklet saksbehandling i NVE for kraftverk opp til 5 MW.
 • Grønne sertifikat fra 2004.
 • Lettere tilgang til høyspentnettet
 • Reversering av vedtaket om grunnrenteskatt i 2008 – grensen satt tilbake til 5,5 kVA
 • Gjennomslag for fritak for balanseavregning for kraftverk under 3 MW
 • Vannkraft fikk el. sertifikater for kraftverk bygd etter 01.01.2004 under 1000 kW og for alle kraftverk med byggestart 07.09.2009.
 • En samlet borgerlig opposisjon ønsker i 2013 å gi el.sertifikater også til kraftverk over 1000 kW bygd mellom 2004 og 2009. Disse var lovet sertifikater av regjeringen, men fikk dem ikke fordi de rødgrønne ombestemte seg.
 • Gjennomslag for at det enkelte krafttverk kan ta ut 80 kW til eget bruk uten nettkonsesjon
 • Økt behandlingskapasitet i NVE
 • Nettmeldingen – Småkraftforeninga fikk gjennomslag for at det ikke er anledning å innføre anleggsbidrag i masket nett
 • Beredet grunnen slik at de uteglemte kraftverkene, altså de som bygde ut etter 01.01.2004 men før 2009 og var over 1 MW, likevel fikk sertifikater til at grønne vedtatt i Stortinget 2015.
 • Bidro til at kraftverk opptil 10 MVA under endelig fikk fritak for grunnrenteskatt noe som ble vedtatt i 2015.

I tillegg har Ryslett bygd opp Småkraftdagene til det som i dag er den viktigste møteplassen for småkraftbransjen og en viktig inntektskilde for Småkraftforeninga

Årets mottaker av Småkraftprisen er dermed blant de mest fortjente – vi gratulerer Trond Ryslett med Småkraftprisen 2016!

Bjørn Lauritzen

Styreleder Småkraftforeninga