Stor pågang etter forsikring

Det er stor pågang etter Småkraftforeningas nye medlemsforsikring for kraftverk. Kort tid etter lanseringen har over 70 kraftverk bedt om tilbud på ny forsikringsløsning.

Telefonen hos forsikringsmeglerne i Marsh har kimet jevnt og trutt de siste ukene. Der har de nå sin fulle hyre med å ta i mot alle henvendelsene. Også på Småkraftdagane i Bergen var mange bortom forsikringsstanden i pausene.

-Vi er glade for interessen og jobber nå på spreng med å håndtere pågangen. Samtidig er det plass til flere så her er det bare å melde seg, sier Otto Færøvik i Marsh som er Småkraftforeningas forsikringsmegler. 

Det er KLP som forsikrer selve kraftverkene mens Marsh tar seg av kundekontakten. Forsikringsmarkedet har i flere år vært preget av høye priser og få tilbydere hvor Gjensidige har vært dominerende aktør

– Det er på høy tid at det blir konkurranse på småkraftforsikring. Etterspørselen vi nå opplever viser at dette er noe medlemmene våre virkelig har savnet. Noe av problemet har vært at de etablerte forsikringsaktørene ikke i stor nok grad har vurdert risikoen ved hver enkelt kraftverk. Dermed har de med lav risiko blitt straffet. Det håper vi gjøre noe med nå, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.

 

Øyvind Gundersen var første medlem inn i ordningen. han sparte 34 prosent i forhold til eksisterende polisepris. Medlemmer som ønsker nytt tilbud på forsikring kan kontakte Otto i Marsh på telefon: 97568680