Generasjonsskifte i Sandane

Hele tjue småkrafteiere tok turen til Sandane for å lære mer om selskskapsrett for småkraftbransjen. Blant problemstillinger som seiler opp er utfordringer i forbindelse med generasjonsskifte.

Tematikken ble også behandlet under Småkraftdagane i Bergen. 16. mars inviterte så Ernst og Young til eget seminar i Sandane.  De fleste av representantene fra vertskapet hadde i likhet med tilhørerne røtter i Gloppen eller nabokommunene. 

Fra Småkrafforeinga stilte organsiasjonsrådgiver Terje Engvik som melder om god interesse med spørsmål og kommentarer fra deltakerne.