Full H2-tank for Øystein

Her fyller Øystein Grundt fra NVE hydrogen på tanken til en Toyota Mirai. Testturen er en del av et FoU-samarbeid mellom NVE og Småkraftforeninga Som annonsert under Småkraftdagane har Småkraftforeinga fått 450000 kroner over tre år fra NVE for å drive FoU innenfor temaet “Småkraft og Hydrogen”. For å se nærmere på anvendelsen av hydrogenet holdt informasjonssjef Espen Olsen i Toyota nå på onsdag en presentasjon for prosjektgruppen under et møte i NVE. Deretter var det prøvetur lokalt i Oslo med innlagt stopp på fyllestasjonen som står utenfor SINTEFs lokaler på Gaustad. Her fikk Øystein Grundt, et svært velkjent navn i småkraftkretser, prøve seg både bak rattet og som drivstoffansvarlig.

Med på turen var også Erlend Støle Hansen fra NVE og Småkraftforeningas Knut Olav Tveit.

– Miraien er et spennende bekjentskap. Jeg er ikke tvil om hydrogenbiler er en av vegene å gå for å elektrifisere bilparken i Norge. Vi er glade for NVE bidrar til å utrede hvilken rolle småkraften kan spille på dette området, sier Tveit.