Status quo fra Lien

Energimeldingen inneholder for lite om mulighetene og for mye om å begrensningene for norsk fornybarsatsing. Slik lyder styreleder i Småkraftforeninga Bjørn Lauritzens foreløpige konklusjon etter at statsråd Tord Lien i dag la frem sin versjon av energipolitikken mot 2030. Småkraftforeninga vil i tiden som kommer bruke mye tid på å gå gjennom Energimeldingen fra perm til perm. Foreløpig er det vanskelig å se noe veldig nyskapende over over Norges første Energimelding på mange år.

– Foreløpig ser det ut til at det er lite nytt ute over det som mer elle rmindre var kjent fra før. Den største mangelen er nok fraværet av en skikkelig plan for å ta kraften i bruk. i stedet velger Lien å fase ut grønne sertfikater for å få balanse i kraftmarkedet. Det er defensivt, sier Lauritzen som heller hadde ønsket seg at regjeringen satte fart på det grønne skiftet.

– Med en sterk forbruksside ville vi kunne opprettholde utbyggingstakten og på sikt skape store verdier for Norge nå som oljealdrene er på hell. Jeg tenmker da både på eksport og bruk av kraften her hjemme, sier han.

En foreløpig oppsummering av Energimeldingen ser slik ut:

 • Sertifikatene forsvinner etter 2021
 • Det åpnes for konsesjonsbehandling av prosjekter over 1 MW i vernede vassdrag men primært som flom/skadedempende tiltak
 • Åpner for at private kan etablere utenlandskabler.
 • Funksjonelt og selskapsmessig skille 
 • Mer effektiv konsesjonsbehandling ved at Samlet Plan avvikles.
 • NVE skal kunne gi avslag på konsesjonssøknad på et tidligere stadium enn i dag.
 • Ekspertgruppe skal se på konsesjonskraft/avgifter (gjelder ikke småkraft).
 • Erstatningsreglene for fallrettigheter skal gjennomgås.
 • En viss omtale av hydrogen men lite forpliktende.
 • Enova skal forsere arbeidet med elbilladepunkter.
 • For lite om å stimulere etterspørselssiden