Sterk vekst for Småkraftdagane 2016

Prosjektleder Olav Skeie kan glede seg over sterk vekst i deltagelsen på Småkraftdagane i år. Rundt 450 stykker var innenfor dørene 1.-3. mars på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen. Etter flere år med høy deltagelse under “småkrafboomen” for noen å siden har deltagelsen med enkelte unntak ligget et sted mellom 350 og snaue 400 deltagere.  

– Vi er veldig fornøyd med at Småkraftdagane fortsatt oppleves som relevante. Man skulle kanskje tro at de lave prisene i kraftmarkedet ville få folk til å holde seg hjemme, men tvert i mot ser vi at hele bransjen samles. Både hensynet til effektiv drift og lønnsomhet på utbyggingssiden gjør kanskje at behovet for faglig påfyll og erfaringsutveklsing blir større, sier daglig leder i Småkraftforeninga som legger til at Bergen nok har en optimal beliggenhet når småkraftfolket skal samles.

Tveit trekker også frem det gode samarbeidet foreninga har med NVE som en grunn til suksessen.

– Den såkalte NVE-dagen er godt besøkt og det er på mange måter forbilledlig praksis når konsesjonsmyndigheten stiller mannsterkt opp og setter av tid til å møte hele bransjen på denne måten. Her tror jeg en del andre direktorater og tilsyn kan han noe å lære. De siste to årene har også DSB stilt opp sammen med NVE og det har bidratt til å gjøre tilbudet enda bedre. sier han. 

Fremover vil Småkraftdagane vær under stadig utvikling.

– Prosjektleder Olav Skeies mandat er stadig å videreutvikle dagene slik at de beholder sin posisjon som bransjens ubetsridte møteplass nummer en, Vi syns Olav gjør en god jobb med dette, sier Tveit.