Elsertifikatene leverer varene

Det er bygget 15,5 TWh ny kraftproduksjon i Norge og Sverige under elsertifikatordningen. Det betyr at man er godt i rute til å nå målet om 28,4 TWh innen 2021, opplyser NVE som nå løpende vil offentliggjøre informasjon om kraftverk under bygging.

– Åpenhet om status for planlagte kraftverk er spesielt viktig nå når vi går inn i de siste årene før avslutning av utbyggingsfasen i 2021. Vi vil derfor fortløpende publisere informasjon om hvilke kraftverk som er under bygging, og hvilke som har fått godkjent detaljplan eller miljø-, transport og anleggsplan. Det blir altså enklere å følge prosjekter fra konsesjonssøknad til det kommer inn i elsertifikatordningen, sier, vassdrags- og energidirektør Per Sanderud til NVEs nettsider. 

Småkraftforeninga hilser den nye praksisen velkommen.

– Dette vil gjøre fremtiden mer fortisgbar for kraftutbyggerne og bidra til å dempe den usikkerheten som hersker rundt avslutningen av den norske delen av elsertifikatmarekdet, sier daglig leder Knut Olav Tveit. 

 
Den nye funksjonaliteten i konsesjonsdatabasen blir lansert i forbindelse med at NVE og Energimyndighetene overleverer sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet og Miljö- och energidepartementet.

Les hele saken med lenke til konsesjonsdatasen her.