H2 – en fornybarrevolusjon

Entusiasmen er stor over at hydrogenbilen er på vei til det norske markedet. Fyllestasjoner skal bygges, og småkrafteiere håper å bli en viktig energileverandør. Stort hydrogentema her. Det velrennomerte nettstedet Energi og Klima har laget en serie med hydrogenartikler. Her er det mye spennende lesning – blant annet om småkraftens rolle. Klikk på teksene nedenfor for å lese de tre sakene: 

En revolusjon i fornybar transport

Entusiasmen er stor over at hydrogenbilen er på vei til det norske markedet. Fyllestasjoner skal bygges, og småkrafteiere håper å bli en viktig energileverandør.

Fornybar kraft til hydrogen

Hydrogen kan levere utslippsfri transport til lands og til sjøs og erstatte kull i industrien. Samtidig kan hydrogen brukes både lokalt og bli en eksportvare i et globalt marked.

 

Hydrogenvei til Japan

Med tilgang på fornybar kraft, naturgass og lagringsplass for CO2, kan Norge bli en stor leverandør av grønn hydrogen. For eksempel til et land som Japan.