NVE + Småkraftforeninga = H2

NVE og Småkraftforeninga har signert en treårig avtale om forskning og utvikling rundt temaet hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Først ut er medlemsverket Rotnes Bruk i Nittedal utenfor Oslo. Småkraftforeninga har lenge ønsket å legge til rette for lokal hydrogenproduksjon ute ved det enkelte småkraftverk. Hydrogen som energibærer  blir trolig  en viktig del av det grønne skiftet – ikke minst hva angår elektrifisering av transportsektoren.   

– NVE synes det er spennende å samarbeide med Småkraftforeninga om å se på mulighetene for å kombinere småkraftverk med fremstilling og bruk av hydrogen. Vi gleder oss til å se resultatene som kommer ut av prosjektet og håper de kan omsettes til nytte for småkrafteiere, sier Øystein Grundt i NVE i forbindelse med signeringen av avtalen som har en ramme på 450000 kroner over tre år.

– Vi i småkraftbransjen er er svært glade for at NVE stiller opp med ressurser og engasjement for dette viktige temaet. Det er et eksempel på godt samspill mellom det offentlige og næringslivet. Mange småkrafteiere sliter med de lave kraftprisene og ønsker nye ben å stå på. I tillegg vil lokal hydrogenproduskjon kunne avhjelpe problematikken med manglende nettkapasitet, sier Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Prosjektet i Nittedal skal gjennomføres faglig av Institutt for Energiteknikk på Kjeller. 

– Vi har allerede fått laget en første studie i Nittedal og vil nå få sluttført prosjektet slik at kraftverkseieren får et helt konkret beslutningsgrunnlag han kan gå videre med, sier Tveit.

Det vil bli gjennomført ytterligere to casestudier innefor rammen av dette FoU-prosjektet.

– Vi kommer tilbake til innholdet i disse etter hvert, sier Tveit.