H2-Kristian roser NVEs FoU-satsing

FoU-samarbeidet mellom NVE og Småkraftforeninga om hydrogenproduksjon får ros fra Norsk Hydrogenforum. – En milepæl, sier generalsekretær Kristian E. Vik.

NVE og Småkraftforeninga signerte nylig en treårig rammeavtale for FoU rundt temaaet hydrogenproduskjon ved småkraftverk. Første case ut er en videreføring og konkretisering av en forstudie ved Rotnes Bruk i Nittedal. 

VRI (Virkemidler for Regional innovasjon i Oslo-Akershus) finansierte den første studien, som ble utløst av et samarbeid mellom Småkraftforeninga, Institutt for Energiteknikk (IFE) og OREEC som er Osloregionens næringsklynge for fornybar energi. IFE er også ansvarlig for den faglige gjennomføringen av det nye prosjektet i Nittedal.

Prosjektleder Kristian E. Vik, som er OREECs hydrogenekspert og generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, synes det er strålende at VRI-kartleggingen nå blir ført videre gjennom et NVE-finansiert prosjekt.
– Det er en stor milepæl og et svært viktig signal at NVE nå har tatt steget inn hydrogensatsingen i Norge, som de siste årene har blitt løftet fram av mange spennende forprosjekter rundt omkring i det ganske land. Det er et enormt potensiale i etablering av lokale og regionale hydrogenproduksjonsanlegg, med ringvirkninger til nullutslipps transport, energieffektivisering og innsatsfaktor til råvareproduksjon i mange forskjellige typer industrier. Dette er bare starten på et stort og grønt industrielt paradigmeskifte, sier Vik til OREECs nettsider.

Småkraftforeninga har gjensidige medlemskap med både Hydrogenforum og OREEC.