– Gammel vannkraft gråter for syk mor

Statkraft, Agder Energi og Energi Norge vil beskyttes mot billigere framtidig teknologi, ifølge Europower. – Den gamle vannkraften bør fokusere på egen lønnsomhet. I stedet gråter de for sin syke mor og bremser det grønne skiftet, sier Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. De tre energiaktørene har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med kontrollstasjonen for elsertfikatmarkedet i 2017.  Europower skriver i dag at de alle foreslår å redusere subsidieverdien som ligger i sertfikatordningen for nye anlegg.

– Da kostnadene for vind- og solkraft er stadig synkende og behovet for støtte er mindre, synes vi en ordning med gradvis nedtrapping av antall år man kan få sertifikater er interessant og bør utredes nærmere, skriver for eksempel Agder Energi.

Småkraftforeninga mener dette er å rygge inn i fremtiden. 

– Jeg tror dette er feil fokus. Vi trenger mer fornybart for å få fart på det grønne skiftet båd her hjemme og ute i Europa. Dersom vind og sol blir billigere er dette bare en gledelig utvikling. Småkraftbransjen ønsker heller å møte konkurransen på like vilkår enn å legge begrensinger på andre, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.  

Tveit mener den etablerte vannkraftbransjen heller burde gå offensivt til verks og etablere seg som ledende i arbeidet med å øke fornybarproduksjonen.

– En lang periode med historisk høye kraftpriser burde de ha kapital og vilje til å ta føringen. I stedet jobber de for å avslutte alle offentlige incentiver for utbygging og nå altså til og med avkorting av sertifikatperioden for sol- og vind. Noe av dette skyldes kanskje at en del offentlige eiere i kraftbransjen fokuserer mer må utbytte tilk egen drift enn på å bidra til det grønne skiftet, men da må man spørre seg om slike selskap har de rette eierne, sier han.