Pluss for H2 ellers status quo

Utover konkrete løfter om hydrogensatsing er det lite i Statsbudsjettet som vil få fart på hverken det grønne skiftet eller småkraftutbyggingen. Slik lyder styreleder Bjørn Lauritzen i Småkraftforeningas kommentar til Statsbusjettet 2017.

For småkraftens del er det særlig de konkrete løftene i Statsbudsjettet om en mer offensiv hydrogenpolitikk som vekker positiv interesse. Her skal det blant annet satses på utbygging av fyllestasjoner langs veiene og pilotprosjekter innen produksjon samt at ambisjonene om en hydrogen-elektrisk bilferge konkretiseres.
 
– Dette er bra fordi det vil få fart på overgangen til et utslippsbasert samfunn. For småkraften kan hydrogenproduksjon bli et nytt ben å stå på, både for eksisterende og nye verk. Samtidig må det jo sies at dette er noe Tord Lien & Co. gjentatte ganger er pålagt å gjøre fra Stortingets side så her hadde han strengt tatt ikke så mange valgmuligheter, sier Lauritzen.
 
Statsbudsjettet inneholder også mindre økninger i avgiftene på fossile energikilder som bensin, diesel og mineralolje samtidig som elavgiften økes med prisstigningen. Miljørganisasjonen Zero går så langt at de kaller budsjettet «En avskjedsøknad fra regjeringen».
 
– Det er lett å se hvorfor dette budsjettet er skuffende for miljøorganisasjonene, men jeg vil ikke kalle det en avskjedssøknad. Snarere er det vel en søknad til sentrale velgergrupper i regjeringspartiene om å få sitte en periode til. Dette er noe som har preget norsk politikk alt for lenge. Man ønsker ikke å gjøre de grepene som virkelig skal til for å fase ut det fossile, trolig fordi det kan provosere. Men i dag, hvor Norge flyter over av fornybar kraft, er det liten grunn til ikke sette full fart på det grønne skiftet, sier Lauritzen