Rein til Småkraftforeninga

Småkraftforeninga har inngått avtale om faglig medlemsrådgivning med småkraftnestoren Rein Husebø. Han er landets i særklasse mest erfarne utbygger med rundt 60 småkraftverk på samvittigheten.

Avtalen vil fungere på samme måte som dagens ordning med egen medlemsadvokat: Medlemmene får en times gratis rådgivning i kombinasjon med rabatterte priser for eventuelle betalte oppdrag.
 
– Vi er ikke lite stolte av å få Rein med på laget. Her får medlemmene tilgang på landets skarpeste småkrafthode. Om man skal bygge ut eller har verk i drift vil han kunne bidra med råd basert på årelang erfaring. Vi ser frem til å komme i gang og håper dette vil fungere til beste for begge parter, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
 
Rein Husebø er tidligere administrerende direktør i Småkraft AS. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og  vil tilby rådgivning innen småkraft / vannkraft. Det vil si økonomisk og teknisk rådgivning, fallrettsavtaler, konsesjonsspørsmål, kraftverksdesign, produksjonsberegning, anskaffelser, kontrakter, dokumentasjon og tekniske planer til NVE. Han er godkjent som fagansvarlig hos NVE. Se også hjemmesiden: www.rein-energi.no .
 
– Jeg  håper å kunne bidra både til flere utbygginger og effektiv drift blant foreningas medlemmer. I dagens situasjon er det viktig med kosteffektive valg og løsninger for å sikre en sunn økonomi både i utbyggings- og driftsfasen, sier Rein Husebø.
  
Avtalen løper i første omgang i seks måneder, men begge parter er innstilt på forlengelse dersom omfanget blir av en slik karakter at det lar seg kombinere med Husebøs øvrige engasjementer.