H2 X 2 for Bergen i 2017

Fyllestasjoner for hydrogenbiler inngår som en viktig del av Bergens grønne satsing, uttalte klimasjef i Bergen Eva Britt Isager i foredraget sitt på Naturviterforum 2016. Og kraften kan gjerne komme fra lokal småkraft.

Isager opplyser at byen mellom de syv fjell skal ha 2 fyllestasjoner for hydrogen stasjoner på plass i 2017, og målet er driftsstart i første halvår.

Foredraget var ett av mange på temadagen om Innovasjon og konkurransekraft i en klimatruet framtid i regi av Naturviterne. Til Småkraftforeningas organisasjonsrådgiver Terje Engvik uttalte klimasjefen at hun syntes lokal hydrogenforsyning fra småkraftverk på Vestlandet hørtes svært interessant ut med utgangspunkt i Bergens målsetting om å bli fossilfri innen 2030.

Hydrogen basert på ren vannkraft vil gi den aller beste miljøløsningen. 2 bensinstasjoner i Bergen inngår i Uno-X-satsingen på et nett av 20 fyllestasjoner rundt om i landet innen 2020. Foreløpig er det bare Oslo-området som har tilbud om tanking av hydrogenbiler, men i hele landet er det flere utviklingsprosjekter i gang som fokuserer både på lokal hydrogenproduksjon og  hydrogen til erstatning for fossilt forbruk.

 Mer stoff fra konferansen om innovasjon og konkurransekraft i en klimatruet framtid finner en på http://www.naturviterne.no/.