Fusjonerer med finsk sisu

Kristiansandsselskapet Bekk og Strøm og finske SF Vattenfall fusjonerer småkraften sin. – Dette er en interessant utvikling som understreker at fokuset i småkraften fremover vil ligge på effektiv drift og lønnsomt eierskap, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga

Han peker på at nye selskapet vil få en solid kapitalbase og at det blir spennende å følge dem fremover.

– Jeg merker meg at reorganiseringen åpner for å kunne å drifte tredjepartsporteføljer. Dette er nok noe vi vil se mer av fremover. ikke minst for aktører som ønsker å kjøpe seg opp i småkraft kan dette være hensiktsmessig – altså at eierskap og drift ikke trenger å ligge i samme selskap eller under samme paraply. Bekk og Strøm-gruppen har jo ellers også mange utviklingsprosjekter på beddinngen så her kan det skjer mye i årene som kommer,sier han  

Det norske energiselskapet Bekk og Strøm og finske SV Vattenkraft går altså sammen om å eie og drifte 15 norske vannkraftverk i et nytt felleseid selskap.

– Vi skal få mer strøm ut hver dråpe vann og redusere driftskostnadene, sier administrerende direktør Carl-Fredrik Lehland i Bekk og Strøm AS.

SV Vattenfall har vært operative i det norske markedet i flere år gjennom eierskap i de tre kraftverkene Svartdalen, Imsland og Fosstveit som har en årlig eierjustert produksjon på ca 30 gigawatt timer (GWh). I det nye felleseide selskapet BoS Vattenkraft legger Bekk og Strøm inn sine 12 småkraftverk i Trøndelag, og sitter da igjen med en eierandel på 60 prosent. Total årlig produksjon blir 90 GWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket for 4 500 husstander.

 

 – Med dagens lave strømpriser må kraftverkene driftes så effektivt som mulig.  Kritisk masse er viktig for at man kan spre de faste kostnadene på et tilstrekkelig antall kraftverk.  Ved å gjennomføre denne fusjonen – og samtidig skille ut et eget operatørselskap, reduserer vi de faste kostnadene pr. produserte enhet – samtidig som vi åpner opp for effektiv drift av tredjepartsporteføljer når vi nå skaper armlengdes avstand mellom kraftverkseieren og driftsoperatøren, sier Lehland i en kommentar.

 

De 15 kraftverkene i BoS Vattenkraft skal driftes av Bekk og Strøm gjennom deres nystartede operatørselskap, BoS Management.

-Vi er «mycket nöjda» med fusjonen, sier administrerende direktør Akke Kuusela i SV Vattenkraft.  Bekk og Strøm og SV Vattenkraft har sammenfallende oppfatninger ang. hva fremtiden for norsk småkraftbransje angår og vi ser frem til å videreutvikle vår tilstedeværelse i det norske markedet sammen med Bekk og Strøm.

Den Kristiansandbaserte Bekk og Strøm gruppen ble stiftet i 2006 og er Kraftverkseier og Kraftverksoperatør med fokus på ren, kortreist energi.  Bekk og Strøm spesialiserer seg på småkraft, og har etter avtalen med finske SV Vattenkraft eierskap i 22 kraftverk, og ytterligere flere titalls utviklingsprosjekter underveis. Bekk og Strøms eierandel i dag tilsvarer 90 GWh i produsert strøm av totalt 145 GWh.

Bekk og Strøm drifter i tillegg 20 småkraftkraftverk med en produksjon på til sammen 117 GWh.