Går for H2 på Geirangerfjorden

Lars Petter Øye er Småkraftforeningas representant på dagens oppstartmøte for prosjektet Hellesylt Hydrogen HUB. Målet er at lokal småkraft skal få skipene som besøker verdensarvstedet Geirangerfjorden over på fornybart drivstoff.

Stranda kommune har sammen med Småkraftforeninga og en rekke andre partnere  fått 250.000.- kroner fra KLIMASATS-ordningen til et forprosjekt.

– Hellesyltinitiativet er særlig interessant fordi det i dette området er mye småkraft som sliter med manglende kapasitet i nettet. Her kan hydrogen spille en interessant rolle som “grønt batteri” samtidig som skipstrafikken i dette fantastiske verdensnarvområdet kan få tilgang til rent, fornybart drivstoff, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraforeninga. 

I prosjektsøknaden beskrives bakgrunnen for prosjektet slik:  

“Båt-trafikken i Sunnylvs-/Geirangerfjorden må få redusert utsleppa sine fordi vi er innafor eit
verdsarvområde med klare krav til miljø/utslepp. Verdsarvstatusen er ikkje gitt ein gong for
alle, og forpliktar kommunen til å følgje opp nasjonale og internasjonale miljøkrav i tråd med
tilgjengeleg teknologi.”

Videre: 

“Greie ut mulegheitene for å etablere hydrogenproduksjon basert på småkraft i Sunnylven (omfattar

Langedalen/Nibbedalen, Bygda og Hellesylt tettstad) som i dag er eit område som har store
utfordringar med «innestengt» produksjon”. Det betyr blant annet å utrede følgende: 

  • “Finne optimal organisering: Distribuerte elektrolysørar vs. ei større felles eining for alle småkraftverka i kommunen?
  • Økonomisk analyse: investering vs. nettleige
  • Bruk av cruisekaia på Hellesylt som eit lokalt nav for lagring/distribusjon av H2 (risikovurderingar, regelverk for ISPS-kaier)”

Les hele prosjektbeskrivelsen her. 

Det er Småkraftforeninga i Møre og Romsdal som stiller mannskap inn i forprosjektet. Både styremedlem Lars Petter Øye og flere andre lokale småkraftgrundere har engasjert seg.