Kraftsamler i vestlandets hovedstad

Småkraft fusjonerer med Grønnkraft og danner en småkraftgigant i vestlandets hovedstad, Bergen .Og ambisjonene er store.

Parallelt med fusjonene etableres Småkraft Utbygging AS som har planer om å bygge opptil ti nye kraftverk per år fremover mot 2020.

– Jeg tror dette kan bli en god løsning for de mange hundre norske grunneierne som har leier ut vannfallet sitt til de to selskapene. Ikke minst vil en kapitalsterk aktør med finamsielle muskler kunne være godt nytt for de med prosjekter som ennå ikke er bygget. Jeg syns også det er fornuftig å legge selskapene til Bergen som ligger midt i småkraftbeltet på vestlandet, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. 

Her er pressemeldingen som gikk ut om fusjonen i dag til morgenen:

 
Småkraft og Norsk Grønnkraft, begge selskaper forvaltet av Aquila Capital, planlegger å fusjonere med virkning fra 1. januar 2017. 
 
Det sammenslåtte selskapet beholder Småkraft-navnet og blir en aktør med en årsproduksjon på oppunder 1 TWh fordelt på 90 kraftverk i drift, spredt over hele landet. Samtidig forberedes selskapet for videre vekst. –Vi har satt oss som mål å nå 1,5 TWh innen utløpet 2021 og vil med det komme inn på lista over de 20 største kraftselskapene i Norge, sier driftsdirektør Sigbjørn Rabbe i Småkraft. -Det er ingen hemmelighet at volum og rendyrking av arbeidsprosesser er nødvendig for å møte de krevende markedsforhold som ventes i de kommende årene. Denne fusjonen er vårt grep for å sikre at de om lag 700 grunneierne som deltar i våre prosjekter står best mulig rustet, fortsetter Rabbe. Optimal drift av uregulerte småkraftverk forutsetter automatisert overvåkning og lokal tilstedeværelse med motiverte medarbeidere som gir lav responstid.

-Vi har ambisjon om å være internasjonalt ledende på sikker, miljøriktig og kostnadseffektiv drift av små kraftverk, sier Rabbe

.-Vår aktivitet genererer et betydelig bidrag til lokal verdiskapning i bygder og kommuner i hele Norge i form av falleie, eiendomsskatt, samt direkte investeringer og ringvirkninger fra utbyggingsprosjekter, forteller Rabbe.

 
Samtidig med at Småkraft og Norsk Grønnkraft fusjoneres, etableres Småkraft Utbygging AS som et spesialisert og rendyrket selskap for bygging og rehabilitering av små vannkraftverk.

–Vi er tilfredse med å ha eiere på laget som tydelig ønsker en spisset satsing og som viderefører det utbyggingsmiljøet og den erfaring Småkraft har bygget opp siden starten i 2002, sier Magne Eirik Nielsen, påtroppende adm. direktør i Småkraft Utbygging.

– Vi har erfaring fra et 60-talls byggeprosjekter og ser evnen til å bygge billig, men godt nok, som nøkkelen til å realisere et stort antall kraftverk også i de kommende år. Dagens lave prisbilde gjør mange av de tradisjonelle vannkraftaktørene tilbakeholdne fra utbyggingsaktivitet. Særlig gjelder dette i småkraftsegmentet, hvor mange konsesjonsgitte prosjekter ligger ubygget, sier Nielsen.

– En videreføring av et tett samarbeid med Småkraft gir tilgang på risikokapital og setter oss i stand til å løfte prosjekter som ellers vil forbli ubygget. Dette gir lokale næringsinntekter og utgjør samtidig et viktig bidrag til Norges innsats under det grønne skiftet, fortsetter han.

Småkraft Utbygging AS har som mål å bygge 5-10 kraftverk pr. år. Aquila Capital vil gjennom Småkraft fortsette å bringe kapital fra europeiske institusjonelle investorer inn i norsk vannkraft fram mot utløpet av elsertifikatordningen i 2021.  

 
– Fusjonen kommer på et tidspunkt der institusjonelle investorers apetitt for fornybar energi er sterkt økende. Vår størrelse, ekspertise og store kontaktnett betyr at vi er partneren man går til innefor norsk vannkraft, og småkraft spesielt. Vi ser derfor frem til å bidra ytterligere til videre vekst innenfor fornybar energy i Norge, sier Oldrik Verloop, Managing Director hos Aquila Capital.
 
Oppkjøp av konsesjonsgitte prosjekter, sammen med realisering av prosjektene i Småkrafts etablerte portefølje, vil gi forventet vekst i årene som kommer. I tillegg vil Småkraft være aktiv som kjøper av kraftverk i drift.

 –Våre prosjekter er organisert slik at grunneier med fallrettigheter beholder sitt eierskap til fallet, som leies fram til kraftverket for en driftsperiode på typisk 40 år. Etter dette kan kraftverket overtas av grunneiersiden. Dette gir gode incentiver og engasjerte grunneiere, avslutter driftsdirektør Sigbjørn Rabbe.