Driftskontrakt til Bekk og Strøm

Offentlig eide Orkdal Energi setter ut driften av kraftverkene sine til privateide Bekk og Strøm hvor Carl Fredrik Lehland sitter ved roret.

–  Dette er litt nytt. Normalt har det vært de kommunale everkene som har solgt tjenester til småkraften. Her er det motsatt. Jeg tror vi vil mer av slikt i årene som kommer. De lave kraftprisene stiller store krav til effektivitet i driften for å skape lønnsomhet. Det gjør at også de offentlig eide verkene må lete etter og velge de mest optimale løsningene i hvert enkelt tilfelle, sier daglig leder Knut olav Tveit i Småkraftforeninga.

Det er altså det kristiansandsbaserte energiselskapet Bekk og Strøm som fra nyttår overtar driften, men ikke eierskapet, av Vorma og Leirbekken kraftverk. Kraftverkene har en årlig produksjon på rundt 11 GWh.

 
 Daglig leder i Orkdal Energi, Eirik Jørum, mener at avtalen med Bekk og Strøm er viktig.
 
– Vi har valgt å forberede oss på kommende regelendringer ved å plassere kraftverkene i en egen juridisk enhet og outsource driften av disse. Bekk og Strøm har fra før av tolv kraftverk i Trøndelag og fremstår som et godt alternativ til å drifte kraftverkene selv i tiden som kommer, sier Jørum. 
 
I det moderne strømmarkedet er det utfordrende å skape lønnsom drift, spesielt for energiselskaper som også har mindre kraftverk i porteføljen. Samtidig anser mange lokalsamfunn at det er viktig at eierskapet opprettholdes lokalt. En driftsavtale med en privat aktør er derfor et godt alternativ for mange små og mellomstore energiselskaper. 
 
– Vårt mål er å få mer energi ut av Vorma og Leibekken på vegne av eierne, siden vi er spesialister på å drifte småkraftverk. Vi er fornøyde med at driftskonseptet vi har utviklet i forbindelse med fusjonen med finske SV Vattenkraft allerede beviser sin attraktivitet i markedet. Avtalen er en bekreftelse på at vi er konkurransedyktige hva både pris og ytelser angår, sier daglig leder i Bekk og Strøm Carl-Fredrik Lehland.
 
Avtalen mellom Orkdal Energi og Bekk og Strøm er et av de første eksemplene på at et offentlig eid kraftselskap velger å overlate driften av kraftverkene til en privat aktør.  
– Jeg tror vi kommer til å se flere slike avtaler i tiden som kommer. Markedet styrer bransjen inn i en konsolideringsfase, og dette er en god løsning for å bevare det lokale eierskapet og samtidig kunne dra nytte av stordriftsfordeler, sier Lehland.
 
Ingen arbeidsplasser i Orkdal Energi blir påvirket av denne avtalen