Endelig på nett med småkraften

Kraftlinjen Ørskog – Fardal i Sogn og Fjordane er endelig satt i drift – Dette er en gledens dag for mange sogninger som ønsker å realisere småkraftprosjektene sine, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga Ifølge Statnett har rundt 100 småkraftprosjekt stått i stampe i påvente av denne linjen, noen helt siden 2009.

– Mye har endret seg siden den gangen hva angår kraftpriser så det blir spennende å se hvor mange av disse som faktisk blir realistert. Byggebeslutningene sitter mye lengre inne i dag. Dermed er det en del verk som hadde blitt bygget om linjen hadde vært der der for 6-7 år siden, men som nå i stedet forblir i skrivebordsskuffen. Uansett er det flott at Statnett endelig har fått på plass denne viktige overføringslinjen, sier Tveit.

Et av småkraftverkene som allerede er i gang med produksjonen, er Kjørstad kraftverk i Nordfjord.
 
– Det er en utrolig god følelse å se at alt surrer og går og fungerer som det skal med kraftverket, sier Einar Bakke til nyhetsbyrået Newswire som har snakket med Bakke på vegne av Statnett.
 
Han er en av åtte eiere av småkraftverket som utnytter fallet til den lokale Kjørstadelva. De kom i gang med strømproduksjonen for noen måneder siden. Da hadde de sittet med konsesjonen i hånden siden 2009 og ventet på klarsignal til å koble seg på.
 
– Det tok noen år å få konsesjonen på plass, og da vi endelig fikk den, var det akkurat for sent. Vi fikk beskjed om at vi ikke fikk koble oss på nettet før den nye 420 kV-linjen var bygd, sier Bakke.
 
Det ble syv lange år til med venting, før småkraftdrømmen endelig ble oppfylt for de åtte grunneierne i sommer.
 
– Vi hadde dessverre en uvanlig tørr oktober, så da var det bare så vidt generatoren produserte strøm. Men ellers er vi godt fornøyd med det vi har sett så langt, sier småkrafteier Einar Bakke.
 
Målet er å klare en årlig kraftproduksjon på 7,5 GWh. Det tilsvarer forbruket til rundt 350 husstander.
 
Kom som en bølge
 
Årsaken til at de måtte vente så mange år med å starte opp småkraftverket sitt, er at Statnett i 2009 satte foten ned for alle slike prosjekter i Sogn og Fjordane.
 
– Det eksisterende nettet i fylket var for svakt. Det var rett og slett ikke nok kapasitet til at nye småkraftverk og andre fornybarprosjekter kunne koble seg på, sier prosjektleder Magne Maurset i Statnett.
 
Nå som 420 kV-linjen fra Ørskog på Sunnmøre til Sogndal står ferdig, er alt klart for tilkobling av ny kraftproduksjon i området.
 
– Det å få småkraftprosjektene på nett var jo en viktig del av begrunnelsen for å bygge denne kraftlinjen, så nå er vi veldig glade for at den er ferdigstilt og spenningssatt, sier divisjonssjef Atle Isaksen i Sogn og Fjordane Energi (SFE).
 
Han forteller at det for øyeblikket er 78 småkraftverk i fylket som har fått konsesjon og som har ventet i inntil syv år på å få starte opp. I tillegg er det flere som er inne til konsesjonsbehandling hos NVE.
 
– Interessen for småkraft kom som en bølge på begynnelsen av 2000-tallet, og den kom ganske fort på oss. Det er synd at utbyggerne har måttet vente så lenge. Samtidig var det lite å gjøre med, så lenge sentralnettet ikke hadde god nok kapasitet, sier Isaksen i SFE.
 
Sikrer pensjonen
 
For Einar Bakke og de andre eierne av småkraftverket på Kjørstad i Nordfjord, var det håpet om å spe på inntekten som vekket interessen.
 
– Vi hadde gått og sett på denne elva som vi har fallrett til, og tenkt på hvordan vi kunne gjøre den til en ekstra inntektskilde, sier Bakke.
 
Småkraftverk var i vinden, og med god hjelp fra eksterne konsulenter, startet de planleggingen.
 
– Ingen av oss hadde noe greie på kraftproduksjon fra før. Vi er en gjeng bestående av alt fra pensjonister til bønder, snekkere og en selger, sier Bakke.
 
En gang blir de alle pensjonister, og det er da de håper at småkraftverket skal begynne å kaste av seg.
 
– Med det lånet vi har i dag, er ikke overskuddet noe å snakke om. Men på lengre sikt håper vi at vi skal få noe igjen for det vi har investert, sier småkrafteieren.