Høyesterett avviste anke

Høyesterett avviste anken fra fjellbøndene på Ljosland, men Småkraftforeninga vil fortsatt jobbe for interessene til grunneiere som vil sikre fallrettene sine.Les kommentaren fra Småkraftforeningas Knut Olav Tveit her.

Så har Høyesterett igjen avslått en sak hvor grunneiere står opp mot de store milliardkonsernene som dominerer norsk kraftbransje. Med Småkraftforeninga som partshjelp anket bønder fra den lille fjellbygda Ljosland sin sak om småkraftrettigheter mot kraftgiganten Agder Energi.  Selve saken er fyldig omtalt i Småkraftnytt.

Grunneiernes fikk avslag på grått papir fra Høyesteretts ankeutvalg. Vi opplever at landets høyeste domstol har en tendens til å dømme i favør av de tunge kapitalinteressene og slik gikk det da også sist gang Småkraftforeninga sto skulder ved skulder med den lille mann i møtet med kraftbransjen. Den saken ble faktisk behandlet av Høyesterett. Også den gangen var motparten Agder Energi. For grunneierne utgjorde forskjellen mellom de de krevde og det fikk flere titalls millioner kroner. Det ble grunneiernes tap og Agder Energis gevinst ved ikke å måtte betale reell verdi for grunneiernes fallrettigheter. Eiendomsretten er beskyttet i Grunnloven, men problemet som her så forbilledlig illustreres er at alle ikke er like for loven.

Kanskje var det erfaringene fra forrige rettsrunde som gjorde at Agder Energi ikke unnet fjellbøndene fra Ljosland å få hjelp med søksmålet? De prøvde i alle fall å sikre utfallet ved å forhindre at Småkraftforeninga kunne stille som partshjelp for grunneierne. Den gikk ikke. Høyesteretts ankeutvalg slår ettertrykkelig fast at foreninga er rettmessig partshjelp i slike saker. Om ikke annet så er i alle fall det noe å ta med seg videre.

Det vil stadig dukke opp saker hvor grunneiere mer eller mindre blir overkjørt av den etablerte kraftbransjen. Noe av grunnen til at jusen henger litt igjen her er nok at rettspraksis ble etablert i de årene hvor kraftselskapene var kommuners, fylkeskommuners og statens forlengede arm og det meste gikk deres veg når de ønsket seg noe. Men i dag er virkeligheten en annen. Småkraftforeninga vil fortsatt jobbe for en rettferdig lovgivning og rettspraksis når det eiendomsrett til fallrettigheter. 
Så får vi heller tåle noen tilbakeslag på vegen. 

Knut Olav Tveit
Daglig leder
Småkraftforeninga