Småkraftfolket samles på Skei

8. februar er det klart for småkraftseminar på Skei med tema som utbygging, konsesjon, fallrettsavtaler linjekapasitet, hydrogen og mye mer. Blant mange kjente småkraftnavn på foredragslisten er også Øystein Grundt i NVE. Arrangører er Småkraftforeninga, Brødrene Dahl, Sunnfjord Energi, Forum for Grøn Energi samt Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Praktisk informasjon og påmelding finner du her. og det rikholdige programmet ser du her:

 • Tids-“skvis” mot 2020 Hvem rekker fristen? Øystein Grundt, NVE
 • Elvekraftverk Jølstra Kraftverk. Elvekraftverk på 200 GWh. Kjell Johnny Kvamme, Jølstra Kraft
 • Kraftlinjer Nettkapasitet og planlagde kraftverk i Sunnfjord Energi sitt nettområde Sunnfjord Energi Nett
 • Lokalnett Sogn og Fjordane Status for lokalnettet i Sogn og Fjordane Kristen Skrivarvik, SFE
 • Norsk småkraft Småkraft – ein suksess så langt, men kva no? Knut Olav Tveit, Småkraftforeninga
 • Småkraft i Europa Internasjonal kapital i norsk småkraft: Trussel eller mulighet? Stig Østebrøt, Captiva Capital
 • Hydrogen Hydrogenmulegheiter i vasskraftfylket Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune /Osland Havbruk/Høyanger Næringsutvikling
 • Fallrettsavtale Balanse i fallrettsavtale, innhald, krav til fremmedfinansiering Børge Klingan, Clemens Kraft
 • Turbin Val av turbin Eivind Tvedt, Energiteknikk
 • Finansiering Forventningar til finansiering av småkraftverk mot 2020 Geir Flatjord, Sparebanken Vest
 • Vassveg Frå rist til turbin, frå plan til ferdig anlegg Ståle Haugen, Brødrene Dahl AS
 • Trendar i marknaden Drivkrefter som påverkar prisane på kraft i Noreg og Europa i åra framover Ole Johnny Nesdal, SFE
 • Utbygging Realisering av prosjekt i ei krevjande marknad. Tilgang på kapital Arnulf Røkke, Småkraft AS

Vel møtt til en spennende og lærerik dag!