Ring Glenn om Fosweb

Småkrafteiere som trenger hjelp med innrapporteringen til Fosweb kan ringe Glenn Andre Knutheim på Statnetts hjelpetelefon. Det går også mot en utsettelse av rapporteringsfristen samt et tilbud om veiledning på Småkraftdagane.

Småkraftforeninga har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som opplever innrapporteringen av data til Fosweb som svært krevende. Kraftsystemdata som meldes inn i Fosweb benyttes i systemansvarliges fagsystemer og danner basis for analyse og drift av kraftsystemet. Rapporteringen gjelder  for alle kraftverk der samlet installert merkeeffekt er på 1 MW eller over.

– God kvalitet her sikrer optimal og kostnadseffektiv drift av kraftsystemet, noe alle aktører vil tjene på. For småkraftens del er det verdt å merke seg at uregulert kraft forventes å spille en relativt sett viktigere rolle fremover i forbindelse med åpning av flere utenlandskabler med større muligheter for kraftutveksling med Europa. I et slikt perspektiv blir gode data også fra de mindre produksjonsanleggene viktige, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.

 
Statnett og Småkraftforeninga hadde fredag et møte for å se på hvordan man kan gjøre avhjelpe prosessen med å legge inn data i Fosweb. Etter en god og konstruktiv dialog kan foreninga melde følgende tilbake til småkrafteierne:
 
  • NVE er i gang med å se på mulighetene for å utsette fristen for innrapportering fra 28.2.2017 til før sommeren 2017. NVE søker å sende ut vedtak med eksakt frister i løpet av den nærmeste tiden. 
  • Statnett ønsker i bistå småkrafteierne best mulig og minner om at det er etablert en hjelpetelefon med nummer: 23904390 samt epost støtte på fos@statnett.no. (Telefonen betjenes bl.a av Glenn Andre Knutheim som gjerne tar imot telefoner) Husk å ha relevante papirer tilgjengelige under samtalen.
  • Statnett vil holde foredrag på Småkraftdagane i Stavanger 28. – 30. mars  med informasjon om Fosweb.
  • Statnett vil være til stede på Småkraftforeningas stand under Småkraftdagane for å gi veiledning til de som ønsker det. Husk å ta med datagrunnlaget for ditt verk.
  • Statnett oppfordrer alle til å legge inn de data de har tilgjengelige. Dersom noe mangler er det bedre med noe enn ingenting. Innrapportering av data er pliktig og manglende oppfølging kan i verste fall føre til tvangsmulkt – noe ingen hverken er tjent med eller ønsker.
 
Småkraftforeninga vil følge opp denne saken i samråd med Statnett og ønsker å bidra til at innraporteringen til Fosweb går mest mulig smertefritt.  

– Vi stiller oss også bak et initiativ for et brukerforum for Fosweb og vil delta med folk inn i dette. Alt i alt oppfatter vi at Statnett strekker seg langt for å legge til rette for en god prosess. Det er vi glade for, sier Knut Olav Tveit.