Ta FSE-kurset på Småkraftdagane

På Småkraftdagane kan du ta kurset for instruert personell i samme slengen som du deltar på konferansen. DSB krever at vakter på Småkraftverk som skal betjene brytere og vern har dette kurset.

Også i år blir det tilbud om elsikkerhetsopplæring på Småkraftdagane. Det vil si  torsdag 30.3 kl. 13-16. Siden sist har foreninga har fått aksept i DSB om at opplæring hvert 3. år i stedet for årlig vil være tilstrekkelig for de fleste småkraftverk
– Vurderingen av om ditt verk går inn under treårskravet må legges inn i kraftverkets internkontrollsystem, f. eks. Kraftlosen. Et notat som begrunner 3-årig intervall finnes i Småkraft-Nytt nr. 4/16. Dette bladet  kan om kort tid  lastes ned fra Småkraforeningas nettsider,sier organisasjonsrådgiver Terje Engvik. 

Torsdag under Småkraftdagane blir det en fin anledning til å oppfylle kurs-kravet og da er det altså tre år til neste gang. 
– Påmelding til kurset skjer samtidig med påmelding til Småkraftdagane. Kurset varer i ca. 3 timer og inkluderer førstehjelp med hjerte-/ lungeredning, sier Engvik. 
Påmelding til FSE-kurs og dagane finner du  www.smakraftdagane.no

Småkraftforeninga organiserer også FSE-kurs rundt om i landet. De som er interessert i kurs i nærområdet, kan melde seg til organisasjonsrådgiver Terje Engvik, tlf. 975 17 111, e-post: terje@smakraftforeninga.no