Møt ny Småkraft-sjef på dagane

Den nye sjefen i Småkrafta AS, Halle Aslaksen, har takket ja til å holde foredrag på Småkraftdagane i Stavanger 29. mars. Småkraft AS har forretningsadresse Bergen og er landets i særklasse største småkraftaktør. Den nye administrerende direktøren er, i følge Småkrafts nettsider,  sivilingeniør i petroleumsteknologi. Han har 23 års fartstid fra oljerelatert virksomhet, hvorav rundt 12 av dem fra internasjonalt arbeid. Halle Aslaksen vil ha fokus på å videreutvikle Småkraft som kompetanseorganisasjon og sikre framdrift og utvikling for selskapet underveis i den planlagte vekstfasen i årene som kommer.

Meld deg på Småkrafdagane her.