Han anbefaler Fosweb-Glenn

Innleggingen av data i Fosweb gir mange småkrafteiere hodebry, men nå får Statnetts hjelpetelefon ved Glenn Andre Knutheim uforbeholden ros for god veiledning. -Anbefaler absolutt også andre til å søke hans hjelp, sier en fornøyd Frank Hansen (bildet) i Kvernstad kraft.

I likhet med andre småkrafteiere oppplevde Hansen at det var fort gjort å å komme skjevt ut i det relativt detaljerte databehovet hos Fosweb. Ved aktiv bruk av Statnetts “help-line” kom han likevel i mål.  
 
– Har fått meget bra hjelp både på telefon og mail. Han har gått gjennom det jeg har registrert, og kommentert eventuelle feil. Har også hatt to telefonsamtaler, hvor han har ledet meg gjennom systemet, sier Hansen
 
Bør andre også  kontakte ham? 
 
. For mitt vedkommende startet jeg med det jeg var sikker på og forsøkte meg videre. Oppdaget underveis at det manglet en del info som leverandører har ettersendt. Noe info har ikke vært mulig å finne, slik at noen spørsmål ble ubesvart. Søker videre etter den manglende informasjon for de siste spesielle data. Det er en del data som faktisk ikke finnes og en ikke mulig å besvare.
 
 Hvilke tips har du til andre småkraftfolk for lette / forberede prosessen?
 
Det er selvfølgelig lettere å kunne starte registreringen om alle data er fremskaffet på forhånd, men det er ikke lett å vite hva slags data som trens før en har gått gjennom hele Fosweb registreringen. Noen spørsmål lurer en på hva som er bakgrunnen for, sier Frank Hansen. 
 
Kontaktinformasjon til Glenn og annen relevant informasjon om Fosweb finner du her.