Miljøvennlig, lønnsom vannkraft er mulig

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen? Ja, med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon,skriver forskningssenteret CEDREN i en bredt anlagt fagartikkel.
All produksjon av fornybar energi påvirker naturen. Alle vannkraftverk påvirker forholdene for fisk og annet liv i berørte vassdrag, skriver de tre forskerne Atle Harby (SINTEF Energi), Torbjørn Forseth (NINA) og Ingeborg Palm Helland (NINA).

Ifølge forskerne ble de fleste kraftverkene ble bygd i en tid da man prioriterte kraftproduksjon og visste mindre om naturens behov, men i nyere tid har man forsket seg frem til løsninger for hvordan vannkraftproduksjon og naturhensyn bedre kan gå hånd i hånd.

– Dette kalles miljødesign. Miljødesign er en metode for å ta vare på dyr og natur samtidig som man produserer lønnsom fornybar energi, mene de tre.

Hele den lange og interessante artikkelen kan leses her. Den er godt illustrert med bilder, video og grafikk. Du kan også laste ned en egen håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag.  

– Dette er anbefalt helgelesning for oss som er opptatt av vannkraft og miljø. Samtidig er den skrevet slik at de fleste har utbytte av den selv om man ikke er ingeniør eller selv forsker på tematikken, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.  

CEDREN har et totalt budsjett over 250 millioner kroner og senteret finansieres av Forskningsrådet, kraftbransjen, forvaltningen og de involverte forskningsinstituttene og universitetene i felleskap. Mer om CEDREN her.