Ordrene triller inn hos Energi Teknikk

Kontraktene har trillet inn som perler på en snor for Energi Teknikk de siste månedene. Lave kraftpriser og usikre elsesertfikater til tross: Ordeboken hos småkraftleverandøren Energi Teknikk i Rosendal er i vekst.  Arild Klette Steinsvik, daglig leder i Energi Teknikk, er, ifølge Europower.no, både overrasket og godt fornøyd med utviklingen

– Vi er nå godt sysselsette langt ut i 2018, noe som både trygger lokale arbeidsplasser og gir aktivitet for underleverandørene våre. Ekstra gledelig er det at halvparten av kontraktene er inngått med eksisterende kunder, sier Steinsvik til Europower (betalingsmur). 

Se hele ordretilgangen her. 

Energi Teknikk AS er en totalleverandør av utstyr og tjenester for utbygging av småkraftverk, og har i dag 15 ansatte. Selskapet tilbyr egenproduserte turbiner, tavler og kontrollsystemer samt har egen serviceavdeling for drift og vedlikehold.