Møte med Terje Søviknes

Småkraftforeninga møtte den nye statsråden vår – Terje Søviknes – 8. mars. Temaet var aktuelle småkraftpolitiske saker. Dette var et kontaktmøte i forbindelse at Søviknes (Frp) nylig tok over stafettpinnen fra sin partifelle og forgjenger Tord Lien.

– Vi gjennom gikk en del viktige saker. Blant annet situasjonen i sertifikatmarkedet, vernede vassdrag, eiendomsskatt, hydrogen og mulighetene for å få bygd prosjektreserven på rundt 3 TWh konsesjonsgitt vannkraft,sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga som deltok på møtet sammen med styreleder Bjørn Lauritzen. 

På Wikipedia står det blant annet følgende om den nye statsrådens bakgrunn:

“Han er oppvokst på Søvikneset i bygden Lysefjorden i Os. Han har studiekompetanse fra Os gymnas fra 1988, og er utdannet akvaingeniør fra Bergen ingeniørhøgskole fra 1992. Han studerte også til siviløkonom ved NHH 1992–1995, men mangler hovedoppgaven.

 
Etter deltidsstillinger hos Byggmester Nydal 1985–1988 og Drange Båtverksted 1988–1995 var han selvstendig næringsdrivende som fisker 1994–1999. Søviknes var blant de første sjarkfiskerne som begynte å levere leppefisk til oppdrettsnæringen. Han har vært politiker på fulltid siden han ble valgt til ordfører høsten 1999. (…) Søviknes meldte seg inn i Fremskrittspartiet som gymnasiast i midten av 1980-årene. Han har vært medlem av Os kommunestyre siden 1992, medlem av formannskapet siden 1995 og ordfører siden 1999, og satt som gruppeleder i kommunestyret 1992–1999. Han har også vært medlem av Hordaland fylkesting siden 1995 og medlem av fylkesutvalget siden 2007. Os kommune har vært omtalt som Fremskrittspartiets «utstillingsvindu», og Søviknes’ popularitet og politikk gav ham tilnavnet «Trollmannen fra Os» i mange aviser. Os ble også den kommunen i Norge der partiet hadde størst tilslutning.”