– Økt produksjon med auto-grindrensk

Produksjonen ved Gjøv kraftverk skal ifølge eieren ha økt med femten prosent etter at de ble pilot for den nye, automatiske grindrensken fra Rui AS. Her får du vite mer om teknologien som også vil bli vist frem på Småkraftdagane.

Den automatiske prosessen er utviklet av Rui AS for å øke kraftproduksjonen og redusere kostander ved rensing av inntaksgrind i vannkraftverk, skriver Rui i en epost til Småkraftforeninga.

Gjøv kraftverk i Fyresdal har vært pilotanlegg for utstyret, og første driftsår har gitt resultater.

– I 2015 installerte jeg Grindrenskeren fra Rui AS. Den gjør at årsproduksjonen i anlegget mitt har økt med 15%, samtidig som jeg har spart veldig mye arbeid», sier eier av Gjøv Kraftverk, Stein Helge Lassemo.

Driftsproblemer med vannkraftverk kan ofte tilskrives uheldige inntaksforhold. Ved å automatisere prosessen som hindrer fremmedlegemer å tette inntaket, vil vannføringen til turbinen holdes stabil hele året. Dette gjelder også for vinterstid, da utstyret installeres under vann. Andre fordeler er at utstyret ikke forstyrrer naturomgivelsene, skriver Rui Videre.

– Et av poenga med å velge grindrenser fra Rui AS var at all installasjon ligger under vann, som gjør at det ikke er noe synlig i et område som er veldig turistbasert, legger Stein Helge til.

Leverandøren – Rui AS- beskriver systemet sitt slik:

“Grindrenseren er laget av miljøvennlig materiale og kan tilpasses vanninntakene. En ejektor suger opp skogshumus som stoppes av den roterende grinda. Dette hindrer mindre fremmedlegemer som løv å nå vanninntaket til kraftverket og medfører ingen manuell håndtering av fremmedlegemene. Høydeforskjellen mellom vannspeilet og utløpet av transportrøret skaper undertrykk i ejektoren Fremmedlegemene kommer ikke inn i turbinen, og fører til stabil og maksimal produksjon.

– Vi ser at prosessen har gitt gode og stabile resultater i pilotanlegget, samt at man blir spart for mye arbeid. Utstyret er dimensjonert slik at nettingen i grinda har ubetydelig innvirkning på tap i trykkhøyden. I tillegg kan ejektoren bruke minimumsvannføringen som uansett må slippes igjennom dammen. Det er ofte behov for rensing av inntaksgrinda ved overløp av vann ved dammen. Ejektoren bruker i hovedsak av overskuddsvannet, kommenterer Odd Jørgen Bergland, oppfinner av Rui Grindrensk.

Ejektoren har også potensiale for å løse problemet med nedvandringspassasje for fisk. Spalteåpningen til ejektoren er stor nok til å frakte smolt og ål inn i rørene forbi inntaket og turbinen. Fisken vil i tilfellet komme ut nedenfor vanninntaket på samme måte som fremmedlegemene.

– Vi vil jobbe med å teste dette videre, men ser at det er potensiale for at ål og smolt vil kunne håndteres på en trygg måte via ejektoren», legger Odd Jørgen til.

Under visse drftsforhold ved underkjølt vann kan det oppstå ising på inntaksgrinda. Dette kan grindrenseren også ha et potensiale for å løse.”