Ventar spent på sertifikat-avklaring

Småkraftnæringa fekk ikkje klare svar på framtida til grønne sertifikat under tala til stattsekretær Kjell-Børge Freiberg på opninga av Småkraftdagane onsdag.- Vi forstår frustrasjonen og jobbar hardt med å finne ei løysing, sa Freiberg. Det norsk-svenske sertifikatsystemet er i ferd med å nå utbyggingsmålet på 28,4 TWh ny fornybar kraft. Norge er i forhandlingar med svenskane om sertifikatmarknaden. Svenskane har sagt at dei vil bygge ut ytterlegare 18 TWh fornybar kraft.

Statsektretær Kjell-Børge Freiberg ville ikkje love det eine eller det andre under opninga av Småkraftdagane.
– Vi jobbar for å finne nye gode løysingar for framtida saman med Sverige og vil få avklart situasjonen så raskt som råd, var alt han kunne seie.

Oscar Grimstad (Frp) meiner ein er nøydd til å ha det langsiktige perspektivet.
– Dette er ei fornybar vare som er sterkt etterspurt. De vil bli mykje høgare prisa i framtida og nye kablar til Europa vil jamne ut prisen, sa han under den politiske debatten.

Også Terje Lien Aasland (A) er utålmodig.
– Nå må regjeringa lande forhandlingane med Sverige for å få dette meir forutsigbart, sa han.

Odd Henriksen (H) var samd med Aasland i at det hastar med ei løysing.
– Det viktigaste vi gjer nå er å få ei avtale med svenskane. Om vi ser inn i glasskula, så skal vi energi-effektivisere i tida framover og det vil føre til lågare etterspørsel og lågare prisar.
Vi har skapt eit marknad som vi ikkje heilt ser korleis bli, sa Henriksen