Søviknes støtter utenlandskabler

Småkraftforeninga gir sin fulle støtte til olje- og energiminister Terje Søviknes som i et debattinnlegg går kraftig i rette med dem som ønsker å begrense kraftutvekslingen med Europa. Søviknes peker her blant annet på den store verdiskapingen i fornybarbransjen. – Norge har handlet kraft med utlandet siden 1960-tallet. Dette har gitt store fordeler for både industrien, kraftprodusenter og deg og meg som forbrukere, skriver Søviknes i innlegget som særlig tar fatt i utspill fra Leif Sande i Industri Energi.  

– Sande konstruerer et motsetningsforhold mellom den kraftkrevende industrien og annen industri og næringsliv. Myndighetenes rolle er å finne balansen mellom disse. Vannkraften var nøkkelen til utviklingen av Norge som industrinasjon.  Den er fortsatt kjernen i norsk kraftproduksjon, og sørger for verdiskaping for hele samfunnet, ikke bare kraftkrevende industri, skriver statsråden.

Småkraftrforeninga er glad for at Søviknes gå inn debatten rundt kraftkabler til utlandet. 

– Kraftbransjen er en selvstendig verdiskapende næring og ikke noe underbruk til industrien slik en del krefter i fagbevegelsen og industrien later til å tro. Det er helt på sin plass at også vår bransje får rammevilkår som gir grunnlag for vekst og utvikling. Samtidig er ingenting bedre enn om vi får til industrireising og dermed økt kraftforbruk her hjemme. Det må bare ikke skje ved å strupe verdiskapingen i kraftbransjen, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Søviknes tar i innlegget for seg verdiskapingen i fornybarbransjen:

“Fornybarnæringen sysselsetter i dag rundt 20.000 årsverk i hele landet, inkludert nettvirksomheten. Det gjøres nå et stort løft for å sikre fremtidens kraftforsyning gjennom store investeringer i fornybar energi og i strømnettet. Det bygges ut mer fornybar kraft enn det er gjort på 25 år i Norge. Forsyningssikkerheten styrkes og det skapes lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. (…) Kraftsektoren skaper store verdier. Investeringer innenfor kraftforsyningen var i 2016 rekordhøye 26 milliarder kroner. Investeringer i fornybar energi bidrar til sysselsetting og aktivitet, og gir dessuten store ringvirkninger i de berørte regionene. Kraftsektoren betaler i tillegg til ordinære skatter også store beløp i særskatter fordi de forvalter knappe energiressurser. I perioden 2005-2015 utgjorde statens skatteinntekter fra selskapene nær 90 milliarder. “.

Hele innnlegget til olje- og energiministeren kan leses