Terje Søviknes leverer på elsert

Terje Søviknes og hans folk i Olje- og Energidepartementet har gjort en solid jobb og levert det fornybarbransjen har bedt om. Slik lyder Småkraftforeningas umiddelbare kommentar til at det er enighet mellom Norge og Sverige om en utvidelse av markedet for elsertifikater. Også markedet er positive til det som som nå skjer. 

– Prisene på elsertifikater stiger bratt i dag. Det lover godt både for småkrafteierne som allerede har fått sertifikater og de som ønsker å bygge ut. Så blir det spennende å følge markedsutviklingen fremover sier daglige leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. 

Løsningen olje – energiminister Terje Søviknes har fått til med svenskene er at deres nye fornybarmål på 18 TWh legges inn i det eksisterende markedet. Frem til 2021 kan også norske utbyggere nyte godt av den svenske utvidelsen. Les en mer detaljert beskrivelse her. I bytte for utvidelsen får svenskene føre den norske utbyggingen de finansierer under det nye målet på sin fornybarkvote opp mot EU. 

– Småkraftforeninga har lenge jobbet for å slike løsninger. Det felles sertifikatmarkedet med svenskene er jo bygd på samme prinsipper, men nå ser vi konturene av en praksis hvor EU-land også kan gjøre dette på mer ensidig basis. Dette er noe Norge absolutt bør se på, særlig etter 2021. Vi er allerede i dialog med andre EU-land som er interessert, sier Tveit. 

Den uavklarte situasjonen i elsertmartekdet har vært svært vanskelig for fornybarbransjen i Norge. En beskrivelse av situasjonen og hva Småkraftforeinga har bedt regjeringen om kan leses her. 

– Her har Søviknes virkelig lyttet til branbsjens behov og gjort sitt beste for å få til en god løsning, avslutter
Tveit.