Gunnar sparer 40 % på medlemsforsikring

Gunnar Wraa sparte mye penger på velge Småkraftforeningas medlemsforsikring for småkraftverk i stedet for Gjensidige. Ha anbefaler andre å gjør det samme.

Wraa er lokal falleier og medeier i Vrådal Kraft som betalte rundt 92.000 i året før byttet mens den nye polisen lyder på snaue 56.000 kroner årlig. Det er en besparelse på nesten 40 prosent. I den grad Gjensidige velger å betale kundeutbytte kommer dette til fradrag i forsikringssummen.  I fjor fikk Wraa utbetalt rundt 12.000 kroner på denne måten. 
-Jeg er godt fornøyd med å ha spart så mye i årspremie. Oppfølgingen undervegs fra folkene hos Marsh var veldig god. Medlemmer som ikke har bedt om tilbud fra Småkraftforsikringen bør absolutt gjøre det. Her kan det være penger å spare, sier Gunnar Wraa i Vrådal Kraft som ligger i Kviteseid kommune i Telemark og har en årsproduksjon på rundt åtte GWh. 
Verkene i medlemsforsikringen forsikres i KLP mens det er forsikringsmegleren Marsh som håndterer kundene og gir tilbud på nye forsikringer. Medlemsforsikringen er i vekst og det kommer stadig nye kunder til.  
-KLP har god erfaring med samarbeidet med Marsh og Småkraftforeningen om forsikring av småkraftverk siste 1,5 året, og ser frem til et langsiktig samarbeid. Når småkraftverkene henvender seg for tilbud er det viktig at de gir opplysninger om anleggene og fabrikat, alder, vedlikehold og kontrollrutiner er nødvendig, sier Jonas Pedersen, Kunde og Salgsleder i KLP. 
Selv om det er KLP som forsikrer er det Marsh medlemmene skal kontakte for å få et tilbud. (se rammesak med kontaktinformasjon). 
-Vi gjør en gjennomgang av behovet før i gir et tilbud. Ofte avdekker vi hull i eksisterende dekninger som gjør at medlemmet ikke bare sparer penger, men også får en kvalitativt bedre forsikring, sier Øyvind Berg i Marsh.  
Prisnivået for Småkraftforsikring har i flere år ligget svært høyt. 
-Jeg er glad for at vi har greid å skape konkurranse i markedet gjennom etableringen av medlemsforsikringen. Mange har vært forsikret i Gjensidige som nærmest systematisk skrudde opp prisene fra år til år. Nå har medlemmene et godt og kosteffektivt alternativ gjennom våre partnere Marsh og KLP. For å få opp kjøttvekten og dermed forhandlingsstyrken vår ytterligere er det nå viktig at flest mulig av medlemmene ber om tilbud og takker ja dersom prisen er konkurransedyktig, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.  
 
Be om tilbud
 
Både medlemmer og andre kan be om tilbud fra Småkraftforeningas kraftverksforsikring, men for å nyte godt av de gode prisene må man melde seg inn. Kontaktpersoner hos vår samarbeidspartner Marsh er:  
  • Otto Færøvik, mobil: 97568680
  • Øyvind Berg, mobil: 93487085
  • Christoffer Torkildsen, mobil: 95179766