Rosendøler leverer til Montenegro

Torsdag signerte Energi Teknikk i Rosendal avtale om å levera 2 kraftverk i Montenegro. Avtalen inneber at Energi Teknikk skal levera komplett elektromekanisk utrusting til kraftverka Murino 1 og 2.

Dette er turbinar på 1 og 1,5 MW med generatorar, kontrollanlegg og hjelpeanlegg. Leveringa vil finna stad rundt årsskiftet og representerer om lag 10 MNOK i omsetnad. 
 
Energi Teknikk har jobba målretta med aktivitet på Balkan og opplev no at selskapet byrjar å få godt fotfeste kor kundane stadfestar betalingsvilje for høg kvalitet frå Noreg. Ordreboka til Energi Teknikk er no på om lag 65 millionar og gjev arbeid til hausten 2018.
Tekst og foto er mottatt fra Energi-Teknikk, red. anm.