Følg oss på Facebook!

Småkraftforeninga har egne facebooksider hvor vi legger ut nyheter, bilder og betraktninger av interesse for småkraftinteresserte. Følg oss gjerne! Primus motor i oppdateringen er småkraftpioner Rune Nydal

Fra noen få tiltalls følgere for fire år siden har vi nå passert 500 med god margin. Du kan følge oss på:

https://www.facebook.com/Smakraftforeninga/

Lokalforeningen i Sogn og Fjordane tar et særlig ansvar for driftingen av sidene. Leder for lokalforeningen Rune Nydal tar gjerne i mot tips og synspunkter: Mobil: 95966931 ellert epost runnydal@online.no .