Fullstendig oversikt her!

Den fullstendige databasen over norske vannkraftverk i drift ligger nå på internett. For den vannkraftinteresserte er dette utvilsomt et spennende oppslagsverk.

NVEs database for utbygde vannkraftverk som inngår i det norske kraftsystemet, er altså gjort tilgjengelig som innsynsløsning på www.nve.no, skriver NVE på sine nettsider.

Dette skal være den mest komplette oversikten over norske vannkraftverk. 
– I databasen finner du teknisk informasjon om kraftverkene, hvem som eier dem, informasjon om geografisk plassering og informasjon om hvilket elspotområde kraftverkene ligger i. Pumper og pumpekraftverk er også registrert, opplyser NVE.
 
Databasen er basert på informasjon som kraftverkseierne sender inn til NVE når kraftverkene settes i drift, eller når det gjøres store endringer.

– Formålet med innsynsløsningen er ikke bare å gjøre det enklere for andre å gjøre seg nytte av denne informasjonen, men også å gjøre det enklere for kraftverkseierne å melde fra til oss om eventuelle feil, unøyaktigheter og mangler, ifølge NVE. 

Databasen med søkemuligheter finner du her.