Ny driftskjempe for småkraft

Energi-Teknikk og Captiva Capital danner et stort driftsselskap for småkraft. Det nye selskapet skal drifte og overvåke over 50 småkraftverk over hele landet. En av strategene bak satsingen er Eivind Tvedt, kjent som en av gründerne bak Energi Teknikk. Det nye selskapet får navnet Proxima Hydrotech med hovedkontor i Rosendal i Hardanger hvor også Energi Teknikk holder til. Vi sakser følgende fra nettsidene: 

“Proxima HydroTech AS ble stiftet for å rendyrke drift og vedlikehold av småkraftverk i Norge. Selskapet har overtatt dette forretningsområdet og kundeporteføljen til Energi Teknikk AS. I tillegg er det inngått avtale om drift av Captiva Asset Management AS sine småkraftverk i Norge. Selskapet driftes fra Energi Teknikk AS sitt hovedkontor i Rosendal og kompetansen fra Energi Teknikk AS videreføres i Proxima HydroTech AS.”

– Lave kraftpriser gir stadig knappere marginer i småkraften. Kostnadsfokuset er høyt og det er derfor ikke overraskende at det kommer en aktør med vekstambisjoner som ønsker å utnytte stordriftsfordelene som ligger det i å drifte mange verk. Det finnes nok også andre med slike planer og det blir spennende å følge utviklingen i dette segmentet av markedet, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småktraftforeninga. 

Energi Teknikk AS er en totalleverandør av utstyr og tjenester for utbygging av småkraftverk, og har i dag 15 ansatte. Selskapet tilbyr egenproduserte turbiner, tavler og kontrollsystemer samt har egen serviceavdeling for drift og vedlikehold. 

Captiva Capital i Oslo er håndterer eierskapet i norske småkraftverk på vegne av langsiktige investorer. De er også engasjert i utbygging av ny småkraft. 

Sjekk Proximas nye nettsider her.