Regnskap til Gloppen

Småkraftforeningas regnskap skal fra nå av føres i småkraftkommunen Gloppen. Ny regnskapsfører er Accountor Gloppen med Jon Gimmestad som kundeansvarlig. Han er et kjent navn for mange småkrafteiere og har flere småkraftverk på kundelisten.

– Avtalen er en del av foreningas politikk med å inngå leverandøravtaler med leverandører i ulike deler av landet der hvor dette er naturlig og passer med driften ellers, sier daglig leder Knut Olav Tveit. 

For øyeblikket ser listen over desentraliserte funksjoner slik ut: 

  • Organisasjonsrådgiver sitter i Førde i Sogn og Fjordane.
  • Facebook, Kraftlosen og FSE-kurs organiseres fra Førde. Underleverandør til Kraftlosen ligger i Høyanger, også dette i Sogn og Fjordane. 
  • Webmaster holder til i Gvarv i Telemark.
  • Småkraftdagane organiseres fra Bygland i Setesdal.
  • Revisor er basert i Vesterålen i Nordland.
  • Småkraftavtalen for kraftomsetting tilbys fra Porsgrunn i Telemark. 
Småkraftforeningas hovedkontor ligger som før i Oslo sentrum med kort avstand til departementer, Stortinget og offentlige etater ellers.