Sterk vekst i fornybar-etterspørsel

Ferske tall fra Association of Issuing Bodies (AIB) viser at etterspørselen etter fornybar energi er kraftig økende. “Europeiske husholdninger og bedrifter viser at de tar det grønne skiftet på alvor”, sier Tom Lindberg, daglig leder i ECOHZ.

Dette fremgår av en pressemelding om utviklingen av salg av Opprinnelsesgarantier fra ECOHZ i dag.

– Dette er grønn vekst i praksis. Utviklingen er svært gledelig og viser at fornybar strøm har en egenverdi som fossil energi ikke har. I en tid med lave strømpriser blir salg av Opprinnelsesgarantier ekstra viktig, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

 
 
”Grønn handlekraft” 
Etterspørselen etter fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier i Europa 2017 viser svært positive signaler. Tallene etter andre kvartal viser en vekst på 39 prosent, sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. “Volumet på 377 TWh overgår hele fjorårets volum med 11 TWh. Gitt at utviklingen fortsetter i samme tempo vil den totale etterspørselen for 2017 sannsynligvis nærme seg 500 TWh”, sier Lindberg.
 
“Private husholdninger og næringslivsaktører i Europa viser «grønn handlekraft» på flere måter. Noen foretrekker å produsere egen fornybar energi – f.eks husstander og bedrifter som installerer solcellepaneler på hus og bygninger, mens andre inngår langsiktige kraftkontrakter (PPA) med nye vind- og solparker. Men fortsatt kjøper hovedtyngden av europeere strømmen sin fra vårt felles europeiske strømnett, og fra sin foretrukne strømleverandør”, sier Lindberg.
 
De fleste europeere kan fritt velge strømleverandør, men de er ikke nødt til å akseptere den europeiske strømmiksen – de kan velge å kjøpe strømmen sin fra fornybare kilder.  Stadig flere forbrukere velger å sikre seg ren energi fra sol-, vind-, vann-, geotermisk- eller biomasse. Disse valgene muliggjøres ved å dokumentere strømkilden med opprinnelsesgarantier (OG). Dette er et system og en standard som ble etablert av EU allerede i 2001. 
 
Opprinnelsesgarantier er brukt for å dokumentere og spore energiproduksjon over hele Europa, og gir dermed strømforbrukere – både store og små – et reelt valg. Dette voksende fellesskapet sender et tydelig signal til strømleverandørene om at forbrukerne er utålmodige og villige til å betale litt mer for å fremskynde det grønne skiftet.
 
Bedrifter over hele verden etterspør i økende grad fornybar energi, og mange av verdens mest innflytelsesrike selskap har forpliktet seg til å bruke 100 prosent fornybar energi innen 2020 ved å bli medlem av RE100 – et initiativ startet av The Climate Group og CDP i fellesskap. Opprinnelsesgarantier møter de strenge rapporteringskravene fra RE100, CDP og GHG Protocol.  
 
Tyskland opplever fornyet kraftig vekst                  
I 2016 opplevde Tyskland sitt første år uten vekst i etterspørsel etter fornybar energi. Men i 2017 har markedet i Tyskland allerede etterspurt 77 TWh fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier, noe som er høyere enn volumet for hele 2016. “Hvis trenden fortsetter er det sannsynlig at Tyskland overstiger 100 TWh-barrieren for første gang!” sier Lindberg. 
 
Spania gjør sitt inntog i markedet for grønn energi
Spania er blant de siste av de store landene som produserer fornybar energi til å bli med i ordningen – og bidrar dermed til et stadig voksende europeisk marked. Spania bidrar med tilgang til vannkraft, men også med store mengder vind og solkraft. Spanias inntreden i markedet bidro direkte til å øke tilgjengelig solenergi til nye høyder ¬– fra 1,9 TWh i 2015 til 21,4 TWh i 2016.
 
 
På Europeisk basis har både vindkraft og bioenergi doblet tilgjengelige volumer; med 90 TWh vindkraft og 45 TWh bioenergi tilgjengelig i 2016.
 
Det totale markedet vokste i 2016 til mer enn 500 TWh for første gang. Dette tallet inkluderer kun fornybar energi som er dokumentert med den europeiske standarden EECS GO, og ikke fornybar energi fra markeder som Storbritannia og Polen som ikke er en del av standarden. Hvis den fornybare energien fra disse markedene ble lagt til vil markedet være ytterligere 120-180 TWh større.
 
Prisrekorder 

Markedet for fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier har tidligere møtt på utfordringer når store mengder fornybar energi blir tilgjengeliggjort av nye medlemsland. “Denne trenden er nå brutt hvis vi ser på prisutviklingen. Prisen på fornybar energi ble i svært liten grad påvirket av økende tilførsel av sol-, vind-, bio- og vannkraft i markedet”, sier Lindberg.
 
“Det er interessant å se at markedet synes å reagere omvendt av det man hadde forventet. Prisene for energi fra de fleste teknologiske og geografiske opphav har økt i perioden. Hittil i år har vi sett flere tilfeller av prisrekorder for opprinnelsesgarantier fra spesielle kraftverk. Det er ikke uvanlig å oppleve priser på mellom EUR 2,50 til EUR 4,00”, sier Lindberg.
 
“Den totale etterspørselen for fornybar energi fortsetter å øke – både i “modne” markeder som Tyskland og Sverige, og i nyetablerte markeder som Spania”, sier Linderg.