Andritz og Rainpower forliker

To kjente småkraftleverandører møttes nylig i retten, men nå har de inngått forlik. Dermed når saken aldri Lagmannsretten.

Andritz og Rainpower har gjennomgått en tvist om markedsføring og rettigheter til vannkraftteknologi som er avledet fra GEs norske vannkraftvirksomhet, skriver de to selskapene i en pressemelding og fortsetter: 
 
“Den 30. november 2016 avsa Nedre Romerike tingrett dom i saken i første instans.  Partene har nå inngått forlik som innebærer at alle krav i saken er endelig avgjort, og den verserende saken for lagmannsretten har blitt trukket.