Småkraftnestor går for Høyre

“Vi trenger politikere som vi kan stole på – som småkraftprodusent og næringsdrivende trenger jeg politikere som gjennomfører det de lover. Jeg satser på Høyre!” Det skriver småkraftnestor Anders Kiær i et debattinnlegg nå ved innspurten av valgkampen.

Med stabile og gode rammebetingelser kan det satses
 
Fra 2004 ble det av politikerne fra nesten alle partier lovet at det skulle satses på utbygging av fornybar kraft, og at investeringer i små kraftverk skulle få ta del det som ble beskrevet som et elsertifikatmarked (en ekstra godtgjørelse for hver produserte KWh).  Fra politisk hold (de fleste partier) ble det lovet at alle som satset skulle med – det var bare å starte utbygging for dem som hadde fått konsesjon.
La meg fortelle min egen historie om hvor viktig stabile og gode rammebetingelser er for å tørre å satse.  Med veldig klare utsagn fra politikerne på Stortinget, valgte jeg å satse på å bygge 2 små småkraftverk. Kraftverkene ble bygget og satt i drift i 2009/2010.
Overraskelsen og skuffelsen da reglene for elsertifikatmarkedet ble presentert av AP/SP/SV regjeringen, var stor.  Spesielt at SP sviktet mange av sine egne næringsutøvere.  Igjen opplevde vi politikere som ikke stod for hva som tidligere hadde blitt lovet.  Rundt 180 små kraftverk, deriblant våre, fikk ikke delta i elsertifikatordningen.  Dette førte samtidig med fallende strømpriser til at mange bønder, skogeiere og lokale næringsdrivende som hadde satt gård og hus i pant, kom i en fortvilet situasjon.  Det ble for mange historier om de som måtte kaste inn kortene og selge seg ut av det som skulle bli framtidens inntektskilde for gården og som skulle gjøre det mer fristende for neste generasjon å flytte hjem og overta.  Deleierskap i eller egen satsing på et mikro-, mini- eller småkraftverk skulle bli en del av det mangesysleriet og satsingen som er nødvendig for å skape inntekt og sikre bosetting i distriktene.
Høyre og FrP har rettet opp i den uretten som ble begått mot de som turte å satse og stole på de politiske forsikringene – og har latt de rundt 180 små kraftverkene få ta del i det grønne sertifikatmarkedet. 
For meg har det vært grunnlaget for at jeg turte å satse videre.  I fjor og i år bygger jeg et nytt småkraftverk.  Dette hadde jeg ikke hatt økonomisk mulighet til uten at de to kraftverkene bygget i 2009/2010 hadde fått delta i sertifikatmarkedet.
Når jeg leser partiprogrammene og hører på argumentasjonen fra de rødgrønne blir jeg som næringsdrivende usikker på i hvilken grad jeg tør å satse videre.  Det virker som en fullstendig mangel på forståelse for at verdiskaping i privat sektor er grunnlag for den velferd vi alle setter pris på.  Hvem kan vi stole på når det gjelder stabile og gode rammebetingelser for næringslivet?  Politikk blir mye ord – men det var denne regjeringen som rettet opp uretten og gjennomførte lovnadene politikerne hadde gitt.  For tiden bygges det nå mer fornybar energi i Norge enn i Sverige!
Vi trenger politikere som vi kan stole på – som småkraftprodusent og næringsdrivende trenger jeg politikere som gjennomfører det de lover. Jeg satser på Høyre!
 
Anders Kiær
Småkraftprodusent, sentralstyremedlem i Høyre og 3. kandidat på Høyres liste i Nord-Trøndelag.