HOBAS+Amiantit=AMIBLU

Rørleverandørene HOBAS og Amiantit / Flowtite slår seg sammen og blir til AMIBLU. Dette ifølge en pressemelding som ble sendt ut i dag.

AMIBLUs hovedkontor for vannløsninger ligger i Klagenfurt i Østerrike. Her kan du slese hele pressemeldingen: 
 
“Mandag denne uken ble det klart at Europakommisjonen (ECN) har godkjent fusjonen mellom den europeiske delen av HOBAS, som er et datterselskap av Wietersdorfer, og Amiantit Europa, inkludert FLOWTITE Technology. De to selskapene, som er markedsledende innen rør lagd av glassfiberarmerte polyester-rør (GRP), har dannet et nytt selskap som har fått navnet AMIBLU. En intentsjonsavtale ble fremforhandlet i desember 2016, da østerrikske Wietersdorfer Holding GmbH (WIG) og Saudi Arabian Amiantit Company (SAAC), som eier Amiantit Europe, ble enige om en eierskapsstruktur der partnerne eier 50 prosent hver av det nye selskapet. Hovedkvarteret til det nye selskapet ligger i Klagenfurt i Østerrike. 
 
GRP-rør er bærekraftige løsninger for vann og avløp, vannkraft og industri. Sammenlignet med rør i andre materialer har de mange fordeler. Varemerkene HOBAS og FLOWTITE tilbyr ulike produktfordeler, og det nye selskapet Amiblu vil gi bedre rammevilkår for kontinuitet og fortsatt vekst for selskapene som tidligere konkurrerte med hverandre. 
 
En tydeligere produktposisjonering mot tradisjonelle materialer vil gjøre at overgangen til bærekraftige rørløsninger vil gå raskere.
Nick Crofts, CEO i AMIBLU, og Claus Brun, CCO i AMIBLU International og tidligere M.D. i HOBAS, er enige om at fusjonen gjør det enklere å gjøre de investeringene som trengs for å endre markedsposisjonen til GRP-rør. Ettersom HOBAS og FLOWTITE Technology har en sterk tilstedeværelse i verdensmarkedet, vil dette få global effekt. 

– Vann er en dyrebar og begrenset ressurs, og fundamentalt for alt liv på kloden. Vi i AMIBLU mener at vi sammen kan forvalte denne ressursen bedre, uten at det trenger å koste mer. Vi har løsninger som genererer mindre utslipp, forurenser mindre og er mer holdbare og effektive enn før, noe som vil holde investerings- og driftskostnadene nede, sier Nick Crofts. 
 
I dag har GRP-rørsystemer en markedsandel som ikke gjenspeiler verdien av produktet. Når kravene til økt levetid, lavere vedlikeholdskostnader og bedre kostnadseffektivitet øker fremover, vil dette gå i favør av Amiblu’s løsninger. GRP er allerede i ferd med å ta markedsandeler fra tradisjonelle rørmaterialer som støpejern, stål og betong, og i flere store infrastrukturprosjekter som skal igangsettes i Europa i de neste fem årene vil GRP gi mest verdi for pengene.
 
De to selskapene som nå blir til AMIBLU, har begge en bedriftskultur der kontinuerlig nyskaping og god kundeservice og -tilfredshet står sentralt. AMIBLU kan erstatte tradisjonelle systemer, der lekkasjer og rust er et betydelig problem, med det nyeste innen komposittmaterialer, som gir løsninger som holder seg rene og effektive i 150 år. AMIBLU vil skru opp forventningene til hva systemer for bærekraftig vannforvaltning kan gi.
 
Claus Brun, CCO i AMIBLU International, legger til: – Den teknologiske posisjonen til AMIBLU gir oss et sterkere grunnlag for videre global vekst, for eksempel i Asia, Latin-Amerika og Afrika. Målet vårt er å vokse betydelig, og vi ser frem til å konkurrere med andre tekniske løsninger rundt om i verden. AMIBLU-fusjonen vil gi oss de nødvendige rammene for å gjøre dette. 
 
Om AMIBLU Holding GmbH
AMIBLU, som har hovedkontor i Klagenfurt i Østerrike, er et joint venture selskap mellom Wietersdorfers datterselskap HOBAS og Amiantit Europe, som er et datterselskap av Saudi Arabic Amiantit Company (SAAC). Navnet AMIBLU gjenspeiler både navnene Amiantit og HOBAS og det de to selskapene står for – nemlig en sterk lidenskap for kundeservice og bærekraftige produkter. AMIBLU har sju produksjonsanlegg og ca. 1500 ansatte og er verdens største produsent av GRP-rør og -rørsystemer. De to opprinnelige selskapene eier hver 50 prosent av aksjene i AMIBLU. AMIBLU har en årlig omsetning på 220 millioner euro, i tillegg til inntekter fra globale rettighets- og lisensavtaler.
 
Om HOBAS Group
HOBAS, et datterselskap av Wietersdorfer Holding GmbH (WIG), produserer rørsystemer og har hovedkvarter i Klagenfurt i Østerrike. HOBAS har utviklet en solid kompetanse på glassfiberarmerte (GRP) rørsystemer, som produseres i Europa og USA og selges over hele verden. Produktene fra HOBAS brukes i løsninger for blant annet drikkevann- og avløpsvannforvaltning, irrigasjon, drenering og vannkraft. 
 
Om Amiantit Europe og FLOWTITE Technology 
Amiantit Europe og FLOWTITE Technology er begge datterselskaper av Saudi Arabian Amiantit Company (SAAC), som er børsnotert i Saudi-Arabia. Amiantit Europe produserer og leverer GRP-rør i hele Europa. Flowtite Technology er et senter for forskning, utvikling og teknisk støtte til produsenter av Flowtite rør over hele verden.   
 
Saudi Arabian Amiantit Company (SAAC) leverer rørsystemer til kommunale vei-, vann- og avløpsmarkeder, industrimarkeder, energimarkeder  og jordbruksmarkeder over hele verden, og bidrar til den globale infrastrukturen.
 
Om Wietersdorfer Holding GmbH
Wietersdorfer Holding GmbH (WIG) er et holdingselskap som eier selskaper innen byggmateriell og rørsystemer og har hovedkvarter i Klagenfurt i Østerrike. Forretningsområdene omfatter løsninger innenfor sement og betong, kalkstein, GRP-rørsystemer og termoplast-rørsystemer. WIG har 49 avdelinger i 36 land og er godt representert både i det østerrikske og det internasjonale markedet med varemerker som w&p, Salonit, HOBAS, POLOPLAST, IGM og INTERCAL. Konsernet har over 2800 ansatte i Østerrike og ellers i verden, 27 produksjonsanlegg og hadde en omsetning på 512,8 millioner euro i 2016. Konsernet ble grunnlagt av Philipp og Gottlieb Knoch i 1893 og har vært i familiens eie siden den gang.”