OBOS bygger i Rusdal

Entreprenørkontrakten for Rusdal kraftverk i Lund er lagt ut på anbud. Ifølge Avisen Agder er dette er bare ett av rundt 30 prosjekter som OBOS har på gang.

“Etter en årelang prosess for å få til et kraftverk i Rusdalsåna i Hovsherad, ser det nå ut til å gå den rette veien”, skriver Agder.  Småkraftprosjektet ble tidligere i år kjøpt av OBOS Energi AS. Alt nå er altså entreprenørkontrakten ute på anbud. 
– Rusdal kraftverk var en del av en pakke på ni prosjekter. Det var prosjekter som vi syntes var gode. Rusdal er ett av cirka 30 prosjekter vi har på gang, sier Ingrid Amundsen Welde i OBOS til Agder.