H2+småkraft > 0?

Hydrogenproduksjon ved norske småkraftverk kan være lønnsomt. Det viser to nye studier utført av IFE og SINTEF, på oppdrag fra NVE og Småkraftforeninga. Les mer og last ned rapportene her. NVE og Småkraftforeningas treårige FoU-prosjekt er nå godt over halvveis og to av rapportene er ferdigstilt.

–  Vi er glade for ha ha et fremoverlent direktorat som ser nytten av å undersøke nye måter å anvende kraften på. Dette da ut fra hvilken rolle hydorgen kan kan spille i kraftsystemet. Disse rapportene vil bli lest med stor interesse nåde i småkraftmiljøet og hydrogenmiljøet, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

NVE sendte i dag ut pressmelding om resultatene så langt: 

“NVE samarbeider med Småkraftforeninga om et treårig FoU-prosjekt om hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og om slik produksjon kan skje i områder med begrenset eller uten nettkapasitet. Institutt for energiteknikk (IFE) og SINTEF har undersøkt de tekno-økonomiske aspektene for hydrogenproduksjon ved to ulike småkraftverk i henholdsvis Akershus og Nordland.

 
I Akershus har IFE har undersøkt lokal produksjon av hydrogen ved Rotnes Bruk i Nittedal. Resultatene fra dette viser at lokal hydrogenproduksjon og distribusjon ved Rotnes Bruk kan være økonomisk interessant i en tidlig fase av markedsutviklingen for hydrogen med investeringsstøtte. På sikt vil det i midlertid være vanskelig for et slikt småskalaanlegg på 200 kW å konkurrere med større anlegg på noen MW.
 
I Nordland har SINTEF undersøkt muligheten for flerbruk av hydrogen, oksygen og varme ved Smolten settefiskanlegg og Storvatnet kraftverk i Hamarøy. Denne samlokaliseringen gir mulighet for bruk av kraft til vannelektrolyse, i tillegg til bruk av oksygenet og varmen fra elektrolysøren direkte i smoltanlegget. Hydrogenet kan anvendes som i brenselcelle som back-up-løsning for strømforsyning, eller som drivstoff både innen vei- og sjøtransport. Studien viser at et elektrolyseanlegg ved Smolten settefiskanlegg kan gi positiv avkastning.”

Rapportene laster du ned her.