– Prispremie for vannkraft

Vannkraft er mangelvare i Europa. Nesten uansett hvem vi snakker med står vann- og småkraft på ønskelisten. Fornybarporteføljene består mest av vind og sol, og norsk vannkraft kan gjøre porteføljene mer robuste. Vi tror derfor betalingsvilligheten er noe høyere for vannkraft enn for annen type fornybar produksjon, sier Anders Lenborg i nyetablerte Cloudberry Partners.

Selskapets mål er å etablere en møteplass for investorer og folk med fornybarprosjekter eller ferdig utbygde anlegg. Småkraft blir et av flere fokusområder i selskapet som blir en uavhengig aktør uten bindinger til spesielle investorgrupper. 

– Vi jobber med konkrete prosesser, både mot småkraft i drift og med prosjekter. Vi er har kunder som ønsker både småkraft i drift og prosjekter og gjerne også en kombinasjon, sier Lenborg. 

Mens frisk kapital til småkraftprosjekter hittil primært har kommet fra utlandet tror han dette kan være i ferd med å endre seg.

– Det er korrekt av norske investorer ikke har kjøpt seg inn i fornybar eiendeler i vesentlig grad, men interessen har nok vært der. Vi tror at særlig norske pensjonsmidler er interessert i infrastruktur og fornybar energi i tiden fremover, sier han. 

Både kraft- og sertiffikatpriser er for tiden lave – uten at Lenborg tror dette er til hinder for å skaffe inbestorer i fornybar energi. 

– Mange av investorer har et positivt syn på fremtidige kraftprisene. I tillegg har en del utenlandske investorer billig finansiering som slår ut i lave avkastningskrav. Dette reflekteres i en høy betalingsvillighet. Tilgang til aktiva med lange kontantstrømmer vil alltid være attraktivt for pensjons- og forsikringsselskaper. 

– Vi tror også på et økt samarbeid mellom utenlandske investorer og norske fornybar prosjekter i tiden fremover. Det er mulig at vi vil se norsk/ utenlandske strukturer der investorene samarbeider med norske fornybar prosjekter når det gjelder utvikling og drift av prosjektene, sier han. 

Cloudberry Partners eies av Lenborg sammen med Finn Lundstedt og Jørn Toft Bysveen i Krafthuset Melbye. I tillegg til er HCA Melbye inne på eiersiden. Krafthuset Melbye skal fortsette å jobbe med omsetning småkraft som tidligere.

– På sikt vil et større miljø, med mer kapasitet og et større nettverk få en positiv effekt for Krafthuset Melbyes kunder og etter hvert vil Cloudberry Partners og Krafthuset Melbye kunne bli del av samme struktur,sier Lenborg som tidligere var partner i advokatfirmaet DLA Piper med ansvar for energi.  

Nettsidene til Cloudberry Partners finner du her.