De legger rammene for småkraften

Her finner du sammensetningen av Miljø- og Energikomiteen for de nest fire årene. Venstres Ola Elvestuen (bildet) fortsetter som leder.

Elvestuen som nylig fikk Hydrogenprisen etter forslag fra Småkraftforeninga, representerer dermed kontinuitet i en komite hvor det en del utskiftninger. 

Stortingets Energi- og miljøkomite for årene 2017 – 2021 ser da slik ut:

 • Ola Elvestuen (Venstre)
 • Tina Bru (Høyre)
 • Tore Storehaug (Krf) 
 • Espen Barth Eide (Ap) 
 • Ole André Myhrvold (Sp)
 • Lars Haltbrekken (SV)
 • Una Aina Bastholm (Mdg)
 • Terje Halleland (Frp)
 • Sandra Borch (Sp)
 • Runar Sjåstad (Ap)
 • Stefan Heggelund (Høyre)
 • Lene Westgaard-Halle (Høyre)
 • Gisle M. Saudland (Frp)
 • Else May Botten (Ap)
 • Liv Kari Eskeland (Høyre)
 • Hege Haukeland Liadal (Ap)
 • Åsmund Aukrust (Ap)

Det er altså disse 17 politikerne som legger rammen for småkraften de kommende årene.  De åtte øverste på listen er også sine respektive partiets talspersoner / fraksjonsledere.