Alt om småkraft her

NVE sine nettsider inneholder et vell av informasjon om småkraft: Her finner man konsesjonssøknader, innvilgede konsesjoner og alle ferdig utbygde verk i tillegg til mye annen nyttig informasjon. – NVE gjør en kjempejobb med å tilgjengeliggjøre relevant informasjon om småkraftbransjen. Noe både bransjeaktører og foilk utenfra har stor nytte av. Vi ønsker derfor å minne folk på den formidable jobben NVE gjør på dette området, sier daglig leder i Småkraftforeninga. 

NVEs side for små kraftverk med lenker videre til databaser og mye annen nyttig informasjon finner du her. 

Allle norske vannkraftverk – store som små – finner du her.