Travel høringsuke på Stortinget

Småkraftforeninga deltar på en rekke komitehøringer på Stortinget i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2018. Foreningas hovedsak er eiendomsskatten for småkraftverk. Denne uken har styreleder Bjørn Lauritzen og daglig leder Knut Olav Tveit vært på høringer i Finanskomiten og Energi- og miljøkomiteen. Hovedbudskapet har vært at det er å på tide med å gjøre noe med eiendomsskatten for småkraft som du kan lese om her. 

Neste uke skal styremedlem Lars Petter Øye og Knut Olav Tveit i Transport og kommunikasjonskomiteen for å snakke om lokal forankret hydrogenproduksjon og mulighetene dette gir både for kraftssystemet og utslippsreduskjoner i Transportsektoren. 

Tveit har dessuten deltatt i høringer sammen med Norsk Hydrogenforum hvor han er vara til styret.