En million til Hydrogenforum

Småkraftforeninga fikk gjennomslag for ønsket om støtte til arbeidet med hydrogen som energibærer på Statsbudsjettet for 2018. Det fremgår av budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som nå er klart. – Det er svært gledelig at de fire budsjettkameratene bevilger en million kroner i støtte til Hydrogenforum i 2018. Det er i tråd med det Småkraftforeninga ba om i årets budsjetthøringer i Stortinget, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga. 

Foreninga er medlem av Hydorgenforum hvor Tveit er møtende vara til styret. Han stilte både på vegne av Småkraftforeninga og for Hydrogenforum under komithøringene i forbindelse med Statsbudsjettet 2018. 

– Hydrogen kan bli en driver i det grønne skiftet og det er derfor viktig at en en organisasjon som Hydrogenforum får en ekstra vitamininnsprøyting nå, sier han.

Mer om Hydrogenforum og arbeidet som gjøres der finner du her.