Hvem bør få Småkraftprisen 2018?

Her kan du foreslå kandidater til Småkraftprisen 2018. Utdelingen foregår som vanlig på Småkraftdagane i mars. Småkraftprisen deles årlig ut til en kandidat som har gjort en særlig innsats for utnytting av norske grunneieres fallretter til utbygging og drift av småkraftverk. Det er styret i Småkraftforeninga som tildeler prisen. Blant tidligere mottakere er småkraftutbyggere, byråkrater, politikere osv. 

Har du forslag til hvem som bør motta prisen for 2018? Da kan du sende en epost til post@smakraftforeninga.no med en kort begrunnelse.